despre autor Centrul pentru Jurnalism Independent

Centrul pentru Jurnalism Independent este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit care acţionează pentru profesionalizarea presei prin păstrarea standardelor jurnalistice şi prin dezvoltarea unui mediu echilibrat, onest şi responsabil în mass-media. Centrul pentru Jurnalism Independent militează pentru apărarea libertăţii de expresie ca drept fundamental al omului şi condiţie obligatorie a oricărei democraţii. Centrul pentru Jurnalism Independent contribuie la facilitarea dialogului social prin susţinerea schimbărilor democratice, prin responsabilizarea factorilor de decizie şi prin încurajarea participării active a cetăţeanului.