Consilierul judeţean PNL Bogdan Bola a depus, astăzi, la registratura Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), un proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei structuri pentru tineret. Conform proiectului, titulatura acestei structuri este Centrul de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret Constanţa. Este vorba despre o instituţie publică de interes judeţean aflată în subordinea CJC, finanţată din bugetul judeţean şi din venituri proprii.

Promotii tablouri pecanvas.ro

Interesant este articolul 2 al proiectului de hotărâre, potrivit căruia „se constituie drept real de administrare în favoarea Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret Constanţa asupra imobilului aflat pe b-dul Ferdinand nr. 56, mun. Constanţa, bun aflat în domeniul public al judeţului Constanţa”. Imobilul de la adresa menţionată este Centrul multifuncţional educativ pentru tineret Jean Constantin, care însă nici până la acest moment nu a fost inaugurat oficial. Aici ar urma să-şi aibă sediul acest Centru de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret Constanţa.

În ceea ce priveşte obiectul de activitate al Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret Constanţa, acesta ar consta în „organizarea și promovarea activităților de tineret, incluziunea socială și consilierea tinerilor în vederea asigurării de condiții optime pentru integrarea socio-profesională”, precum şi în „prestarea de servicii de utilitate publică în calitate de organizator/co-organizator sau partener, în vederea derulării și implementării de proiecte și programe adresate studenților și tinerilor de până la 35 de ani din județul Constanța”.

 

Articolul 5 al proiectului de hotărâre iniţiat de consilierul judeţean PNL prevede că în termen de 30 de zile de la adoptarea hotărârii, se va înainta către CJC proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Servicii Comunitare Integrate pentru Tineret Constanța, „cu consultarea directă a organizațiilor de tineret din județul Constanța”

Conform expunerii de motive, punerea în funcţiune a Centrului Cultural Jean Constantin ar contribui la dezvoltarea personală a tinerilor, la stimularea voluntariatului şi a incluziunii sociale” şi ar constitui totodată un hub unde se pot articula, dezvolta idei şi politici de tineret.

Bola invocă, în expunerea de motive care însoţeşte proiectul de horărâre, Legea tinerilor nr. 350/2006, în care se menţionează, la articolul 3, că „autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel național și local, în condițiile legii”. Liberalul menţionează însă, chiar în proiectul de hotărâre, că legea nu impune consiliilor judeţene constituirea unei structuri de tineret de genul acesta, dar subliniază că prin constituirea şi ulterior dezvoltarea unui astfel de centru, judeţul Constanţa poate deveni un exemplu pentru celelalte administraţii publice judeţene în ceea ce priveşte proiectele şi politicile de tineret.

 

Sursă foto Centrul cultural Jean Constantin: cugetliber.ro

(Citit de 423 ori, 1 afisari astazi)