La sfârșitul lunii octombrie a.c. a apărut revista „Marea Noastră” (nr. 106, din iulie – octombrie 2016), publicația trimestrială a Ligii Navale Române.

Promotii tablouri pecanvas.ro

marea-noastraLiga Navală Română a dedicat acest număr al revistei portului Constanța. De fapt, subiectul a beneficiat de ceva mai mult decât un număr de revistă, el urmând Conferinței Constanța – un port prea îndepărtat, organizată de Liga Navală alături de Constanța Port Business Association și Camera de Comerț a României, pe 1 iulie a.c.

De atunci, așa cum scrie clc Laurențiu Mironescu, inițiatorul și organizatorul conferinței, în editorialul Portul, ca un banc…, nu s-au întâmplat prea multe, rezultatele încă nu au apărut.

În consecință, articole precum: Există un autism în luarea unei decizii de a face bine portului Constanța (de Mihai Daraban, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României), Masterplanul, afacere imobiliară, ignoranță (prostie!)?, distrugere planificată (de Costel Mitu), Scandalul din pilotaj și remorcaj ar putea bloca porturile maritime românești (de Ion Tița Călin), opiniile unor operatori portuari: SOCEP, MINIMETAL UMEX, ROMNED, GRUP SERVICII PETROLIERE, MARITIME PILOT ș.a. arată cum sunt văzute portul Constanța și performanța proprietarului acestuia, statul român, de utilizatorii portului, operatorii și furnizorii de servicii.

În cea de-a doua parte, consecventă principiului de a aborda probleme cât mai variate, revista lărgește tematica, 3-diplomaîncercând să răspundă unor întrebări ce frământă opinia publică, să înlăture confuzii. Un asemenea material este articolul semnat de Laurențiu Mironescu: Flota maritimă de transport a Republicii; a republicii socialiste – aroma pierdută a armadei cu picioare de lut. 

Sunt tot atâtea subiecte care ar trebui să genereze reacții, pro sau contra, dar reacții, ceea ce ar demonstra existența unui feedback de la cei avertizați către cei care lansează un semnal de alarmă.

Celelalte articole, majoritatea ancorate în realitatea zileleor noastre,  prezintă puncte de vedere și evenimente ce se înscriu în specificul domeniului naval: Oameni, nave (c-dor (r) dr. Ionel Preda, Oameni și balene, eroism și tragedie (Carmen Irène Atanasiu), Ziua Marinei Române – scurt istoric (Andreea Atanasiu Croitoru) ș.a.

Revista se încheie cu un subiect de suflet pentru cei care muncesc, într-un fel sau altul, la elaborarea ei.

La sfârșitul lunii iulie 2016, în aula Bazei Navale Logistice a Marinei a avut loc festivitatea de acordare a premiilor „Clubului Amiralilor” pentru carte de marină, ediția a X-a. Cu acest prilej, Revista Ligii Navale Române „Marea Noastră” a primit Premiul special Comandor Eugeniu Botez pentru Publicistică de marină

Din argumentul care a însoțit înmânarea Diplomei și a Plachetei de premiere: ,,Marea Noastră” – Revista Ligii Navale Române, pentru propagandă, orientare şi apărarea intereselor de apă, care se perfecţionează de la număr la număr, este o tribună liberă, deschisă celor care vor să-şi spună cuvântul asupra tuturor problemelor navale, pentru a dezvolta şi propaga în rândul maselor iubirea şi cultul mării, de a dezvolta conştiinţa marinărească a acestei naţii, de a întreţine viu interesul public pentru mare şi binefacerile ei. Este o revistă selectă, de un înalt nivel în ceea ce priveşte conţinutul, cât şi ca realizare grafică. L.N.R. se poate mândri cu un asemenea organ de propagandă”.

(Citit de 326 ori, 1 afisari astazi)