Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a publicat astăzi rezultatele evaluării programelor de studii ale Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC), care a avut loc în ianuarie a.c..

Promotii tablouri pecanvas.ro

Conform hotărârilor din şedinţa de ieri a Consiliului ARACIS, calificativul validat pentru evaluarea instituţională este ÎNCREDERE, al doilea calificativ care poate fi acordat unei instituţii de învăţământ universitar.

Conform ghidului de evaluare ARACIS, „calificativul „Încredere” se acordă dacă se constată că sunt îndeplinite cerinţele normative obligatorii referitoare la calitatea personalului didactic şi cele referitoare la baza materială, inclusiv pentru programele de studii evaluate, standardele din domeniile de calitate A – Capacitatea instituţională, B – Eficacitatea educaţională, Criteriul B4 – activitateafinanciară a organizaţiei şi C – Managementul calităţii însă la un număr limitat de standarde de calitate indicatorii de performanţă nu sunt realizaţi la nivelul minim. Prin propunerea acestui calificativ comisiile de experţi evaluatori apreciază că există posibilitatea ca într-un interval de timp de un an activitatea educaţională să poată atinge nivelul standardelor în vigoare, pe baza unui plan de măsuri la nivel instituţional”.

De asemenea, 18 programe de studii universitare de nivel licenţă ale UOC au primit calificativul maxim de încredere, iar alte trei programe de studii au fost creditate cu încredere limitată, urmând ca o vizită de evaluare după doi ani să confirme sau să infirme încrederea acordată. Programele Farmacie, Energetică industrială şi Teologie ortodoxă pastorală au primit grad de încredere limitat.

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.07.2016, au fost analizate și validate 30 programe de studii universitare, dintre care 16 programe de studii universitare de licență, 14 programe de studii universitare de masterat si două evaluări externe a calității la nivel instituțional.

Puteţi consulta documentul ARACIS aici.

(Citit de 1.013 ori, 1 afisari astazi)