despre autor Nistor Bardu

Profesorul Nistor Bardu este autorul a numeroase studii şi articole care au ca tematică istoria limbii române, dialectologia română sud-dunăreană, balcanologia, literatura română şi limba română contemporană. De-a lungul unei cariere prodigioase a predat cursuri de Lingvistică balcanică, Cultură şi civilizaţie balcanică, Folclor dacoromânesc şi aromânesc, Istoria presei româneşti, Stilistică funcţională a limbii române şi multe altele la Universitatea „Ovidius” din Constanţa. A întreprins călătorii de studii şi anchete dialectale la aromânii din România şi din Albania, Macedonia, Grecia şi Bulgaria, precum şi la meglenoromânii din România şi a publicat cercetări relevante pe aceste teme. Este una dintre vocile cele mai respectate şi avizate în domeniul Istoriei limbii şi Dialectologiei.