Florin Mitroi, primarul comunei constănţene Valu lui Traian, i-a convocat pe aleşii locali într-o nouă şedinţă ordinară de consiliu local. Evenimentul, programat marţi, 10 mai, la ora 15.30, va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local Valu lui Traian. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse 20 de proiecte de hotărâre, pe care le redăm mai jos, conform convocatorului:

Promotii tablouri pecanvas.ro
  1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Valu lui Traian, precum şi pentru serviciile publice locale  din subordinea Consiliului Local.  Iniţiator – primar MITROI FLORIN

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 96/16.03.2015 privind   aprobarea  nomenclaturii  stradale la  nivelul comunei Valu lui Traian, cu modificările şi  completările  ulterioare.

Iniţiator – primar MITROI FLORIN

3. Proiect de  hotărâre  privind stabilirea  unor  măsuri cu  privire la prelungirea termenului de  închiriere pentru unele locuinţe sociale.

Iniţiator – primar  MITROI  FLORIN

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2016, aprobat prin H.C.L. nr.15/ 15.01.201, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

Iniţiator – primar MITROI FLORIN

5. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al  Societății „GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN” SRL  pe anul 2016, aprobat  prin  H.C.L. nr.26/15.01.2016.

Iniţiator – primar MITROI FLORIN

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea situațiilor financiare anuale aferente anului 2015 ale  Societăţii „GOSPODĂRIE COMUNALĂ VALU LUI TRAIAN” SRL  și  prelungirea  perioadei  de  îndeplinire a  funcției  de  director  al  acestei  societăți  de  către domnul Fleșaru  Ion.

Iniţiator- primar  MITROI FLORIN

7. Proiect de hotărâre  pentru  îndreptarea  erorilor  materiale  înscrise  la  poziţiile  13 şi nr. 16 din   anexa  la  H.C.L. nr.104/22.03.2016.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016 aprobat prin H.C.L. nr. 37/08.02.2016, cu modificările  ulterioare.

Iniţiator – primar MITROI FLORIN

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr.25/15.01.2016 privind aprobarea atribuirii directe a unor contracte de furnizare sau de servicii în cursul anului 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator – primar MITROI  FLORIN

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi  completarea   anexei  la  H.C.L. nr. 17/15.01.2016 privind aprobarea programului de achiziţii pe anul 2016, cu modificările şi completările  ulterioare.

Iniţiator – primar MITROI   FLORIN

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a fişei de date a achiziţiei privind aprobarea procedurii „cerere de ofertă”, în vederea încheierii contractului: Lucrări  suplimentare la obiectivul: „Modernizare drumuri de interes local, comuna Valu lui Traian, judeţul Constanţa”.

Iniţiator – primar MITROI FLORIN

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării directe a contractului de achiziţie -„Servicii ridicări topografice şi proiect tehnic străzi în zona lotizată F”.

Iniţiator – primar MITROI  FLORIN

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încredinţării directe a contractului de achiziţie -„Servicii ridicări topografice pentru străzile ce fac parte din obiectivele: Modernizare drumuri de interes local şi  Reabilitare drumuri de interes local”

Iniţiator – primar MITROI FLORIN

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini şi a fişei de date a achiziţiei privind aprobarea procedurii „cerere de ofertă”, în vederea încheierii contractului pentru realizarea obiectivului : „Drum de legătură cu str. Bisericii, drum  centură  zona F şi exploataţii agricole în  comuna  Valu  lui Traian, jud. Constanţa”.

Iniţiator – primar  MITROI FLORIN

15. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare şi  funcţionare  al  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comunei  Valu  lui  Traian.

Iniţiator – primar MITROI  FLORIN

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea  acordării unui  termen în  vederea  eliberării unor

autorizaţii  de  construire.

Iniţiator – primar MITROI  FLORIN

17. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru utilizarea staţiilor publice, firmelor de transport rutier de persoane ce  tranzitează comuna Valu  lui Traian.

Iniţiator- primar MITROI FLORIN

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie asupra terenurilor din domeniul privat al comunei Valu lui Traian, aprobat  prin  H.C.L. nr.234/17.07.2015.

Iniţiator – primar MITROI FLORIN

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de acordare a pachetelor alimentare rămase după sărbătorile  pascale.

Iniţiator – consilier  local TUDOSOIU  IANCU – IULIAN

20. Diverse:

–  Cererea nr.9.408/27.04.2016 – Dumitru Roxana solicită prelungire termen închiriere  locuinţă ANL.

 

 

 

(Citit de 206 ori, 1 afisari astazi)