Florin Mitroi, primarul localităţii constănţene Valu lui Traian, i-a convocat mâine, de la ora 15.30, pe consilierii locali într-o şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi a evenimentului figurează 27 de puncte. Aleşii locali vor discuta, în şedinţa de mâine, pe marginea adresei  Şcolii Gimnaziale nr.1 Valu lui Traian, referitoare la  amenajarea  unei  săli  din   Biblioteca comunală pentru desfăşurarea  orelor de limbă turcă. Totodată, consilierii din Valu lui Traian vor supune dezbaterii un proiect de hotărâre privind aprobarea  executării, în  parteneriat  cu  S.C. RAJA S.A.  Constanţa, a  lucrării „Racorduri  de  canalizare menajeră locuinţe zona C, localitatea Valu  lui Traian, judeţul Constanţa”.

Promotii tablouri pecanvas.ro

Redăm, mai jos, convocatorul integral al şedinţei de Consiliu Local de mâine:

 

 1. Alegerea preşedintelui de  şedinţă pentru perioada aprilie- iunie 2016.
 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  concesionării   către S.C.RAJA S.A. Constanţa  a  obiectivului  de  investiţii :”Extindere  reţele  de alimentare  cu apă şi extindere  reţea  de canalizare menajeră etapa IV”.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  executării   în  parteneriat  cu  S.C.RAJA S.A.  Constanţa   a  lucrării :  „Racorduri  de  canalizare menajeră locuinţe zona C, localitatea Valu  lui Traian, judeţul Constanţa”.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  RECTIFICARII  BUGETULUI LOCAL pe anul 2016 aprobat  prin  H.C.L. nr.37/08.02.2016.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1.  Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea  anexelor  2 și nr.3  la  H.C.L. nr.158/23.03.2012  privind   aprobarea  înfiinţării  Societăţii „GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN” SRL, cu  modificările  și completările   ulterioare.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotarare  pentru  modificarea  şi  completarea   H.C.L. nr.25/15.01.2016 privind  aprobarea   atribuirii  directe  a   unor  contracte  de  furnizare  sau  de  servicii  în  cursul   anului   2016, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

Iniţiator- primar-MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre pentru  modificarea  şi  completarea   anexei  la  H.C.L. nr.17/15.01.2016 privind  aprobarea  programului de  achiziţii pe anul 2016, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

Iniţiator-Primar MITROI   FLORIN

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  eşalonării  şi  scutirii  la  plata  impozitelor  şi  taxelor  locale  unor  persoane  fizice.

Iniţiator-Primar- MITROI FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea   şi  completarea   H.C.L. nr.371/ 19.11.2015  privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  anul 2016, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

Iniţiator-Primar-FLORIN  MITROI

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  anulării  unor  obligatii de plată  datorate  bugetului local al  comunei Valu  lui Traian.

Iniţiator-Primar-FLORIN  MITROI

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  rezilierii  contractului de  închiriere nr.17.386/10.09.2015, ce  are  ca  obiect  terenul  intravilan  în  suprafaţă de 3.010 m.p. lot nr.7,  zona microferme.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  H.C.L. nr.483/12.12.2008  privind  aprobarea  schimbului  cu  sulta, de  teren  intravilan, în  suprafaţă de 87 m.p. proprietatea  soţilor  Ghenea  Dumitru  şi  Iuliana, preluat  în  vederea  alinierii  proprietăţilor  situate  pe  marginea  canalului colector, cu  terenul intravilan, în  suprfaţă de 300 m.p., lot Nr.6, str. Ceairului, ce face parte din  domeniul privat al  comunei.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind  modificarea şi completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Valu lui Traian, pe anul 2016, aprobat prin H.C.L. nr.15/ 15.01.201, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărăre  privind  retragerea  dreptului  de  folosinţă asupra terenului  intravilan în  suprafaţă de  295  m.p.  lot nr.3  situat  pe str. Poteca,  atribuit doamnei  Dincă   Bibilica  şi  aprobarea   atribuirii  în  folosinţă  gratuită, în   baza  Legii nr.15/2003, domnului  Mirică  Leonard-Ionuţ.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind  retragerea  dreptului  de  folosinţă asupra terenului  intravilan în  suprafaţă de  311  m.p.  lot nr.58  situat  pe str. Romană,  atribuit  domnului  Ciobanu  Dumitru-Gabi. Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN
 1. Proiect de hotărâre  privind  acceptarea  de  către  Consiliul Local   a  donaţiei  unei  suprafeţe de  229  m.p. teren  intravilan,  situat  în  comuna  Valu  lui Traian str. Viei, nr.3, Lot 6,  cu  destinaţia-alee  acces  şi   trecerea  acestui   teren   în  domeniul  public  al  comunei.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  asupra  unei  suprafeţe  de 149 m.p.,  situată  în  comuna  Valu  lui Traian, str. Calea Dobrogei nr.185 C, pentru  realizarea  obiectivului :„construire locuinţă P+1 E.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind   însuşirea  şi  aprobarea  rapoartelor  de evaluare  şi  tratare  a  riscurilor la securitate fizică  pentru  un  număr  de  6  obiective de  investiţii, ce  fac parte  din  domeniul  public al  comunei Valu  lui Traian

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind   însuşirea   unor   rapoarte  de  evaluare  terenuri  intravilane, ce fac parte din domeniul  privat al comunei Valu lui Traian.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea   realizării lucrării  de   branșament  la  rețeaua  de  gaze  a  clădirii- Grădinița cu  program normal  nr.2, comuna  Valu  lui Traian, str. Mihai Eminescu, nr.148 B.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie –Proiectare  şi  execuţie  -„Alimentare  cu  energie  electrică  loturi  zona Poteca”.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie – servicii  Proiect Tehnic  „Racorduri  canalizare  menajeră  etapa I”.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie – servicii  Proiect Tehnic  „Asfaltare  alei  parc  Hasancea  I, II şi III”.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie –Proiectare  şi  execuţie  lucrare  -„Extindere reţea  electrică  zona Afumaţi”.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului  de  achiziţie –Proiectare  şi  execuţie  lucrare  -„Extindere reţea  electrică  de  interes public  zona Creţoiu”.

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  listelor cu  propunerile  pentru  casare, rezultate  în  urma  inventarierii  patrimoniului  unităților  de  învățământ  preuniversitar  din comuna  Valu  lui Traian,  la  sfârşitul  anului  2015

Iniţiator- Primar  MITROI  FLORIN

 1. Diverse:

–  Adresa  nr.680/23.03.2016  a  Şcolii Gimnaziale nr.1 Valu lui Traian, referitor la  amenajarea  unei  Sali  din   Biblioteca comunală, pentru desfăşurarea  orelor de limbă turcă.

 Sursa foto: observator.ro

(Citit de 222 ori, 1 afisari astazi)