Primarul localităţii constănţene Valu lui Traian, Florin Mitroi, i-a convocat pe aleşii locali într-o şedinţă extraordinară de Consiliu Local. Evenimentul va avea loc luni, începând de la ora 15.30, în sala de şedinţe a Consiliului Local Valu lui Traian. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost incluse zece proiecte de hotărâre.

Promotii tablouri pecanvas.ro

Redăm, mai jos, convocatorul şedinţei de luni.

  1. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  încredinţării  directe  a  contractului de  achiziţie-  servicii  de  stropire  împotriva  dăunătorilor  în  comuna  Valu  lui  Traian.

Iniţiator: primar MITROI FLORIN

  1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  Fişei  de  date  a  achiziţiei  şi  a  caietului de sarcini  în  vederea  organizării  procedurii  de  negociere  fără  publicarea  prelabilă  a  unui  anunţ  pentru executie Lucrări  de natură  imprevizibilă  în cadrul Proiectului : „Modernizare  drumuri de  interes local, comuna  Valu  lui Traian, judeţul Constanţa”

Iniţiator: primar MITROI FLORIN

  1. Proiect de hotărâre  privind   aprobarea  achiziţionării   contractului – realizare  Trotuare, accese  şi   spaţii verzi pe  str. Calea Dobrogei (DN 3).

Iniţiator: primar MITROI FLORIN

  1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  achiziţionării  contractului  „Pietruire  străzi  şi alei  în comuna  valu  lui Traian”.

Iniţiator: primar MITROI FLORIN

  1. Proiect de hotarare  pentru  modificarea  poz.32  din  Alexa  la  H.C.L. nr.102/22.03.2016 privind   aprobarea  listei  cuprinzând  tarifele  pentru  activităţile  prestate  de  ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ VALU  LUI  TRAIAN” SRL.

Iniţiator:  primar MITROI FLORIN

  1. Proiect de hotărâre  pentru  modificarea  anexei  la  H.C.L. nr.83/11.03.2016  privind  aprobarea  Planului  de  întreținere  a  domeniului  public  și  privat  al comunei  Valu  lui Traian,   pe  anul 2016.

Iniţiator: primar MITROI FLORIN

  1. Proiect de  hotărâre  pentru  modificarea  şi  completarea  Anexei  la  H.C.L. nr.79/11.03.2016   privind  aprobarea   Programului  de  achiziții de  bunuri  și  servicii pentru  desfășurarea  activității    Societății ”GOSPODĂRIE  COMUNALĂ  VALU  LUI  TRAIAN”S.R.L., pe  anul 2016

Iniţiator: primar  MITROI FLORIN

  1. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  modelului- contractului  de  leasing   pentru  achiziţie  basculantă  de  către  S”Gospodărie  comunală  Valu  lui Traian” SRL.

Iniţiator: primar MITROI FLORIN

  1. Proiect de  hotărâre  privind  aprobarea  acordării   unor  ajutoare  de  urgenţă.

Iniţiator: primar MITROI FLORIN

  1. Proiect de  hotărâre  privind   aprobarea  încheierii  unui  contract  de  comodat  cu  SC ”MARIO STYLE” SRL, ce  va  avea  ca  obiect  spațiul   situat  în comuna  Valu  lui Traian str. Calea  Dobrogei nr.260  și  va  avea  ca  destinație-Secție  de Votare.

Iniţiator: consilier local TUDOSOIU IANCU-IULIAN

 

(Citit de 92 ori, 1 afisari astazi)