Investeşte în oameni !

Promotii tablouri pecanvas.ro

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

Titlu: „MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală”

Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832

Comunicat de presă

Săptămâna trecută joi și vineri – 19-20 noiembrie, Academia Română Filiala Cluj-Napoca, împreună cu partenerii săi – Academia Română Filiala Iași, Institutul de Istorie Nicolae Iorga al Academiei Române, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei Române și Universitatea Lucian Blaga, Sibiu au încheiat proiectul MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală. Evenimentul de închidere a avut loc la Hotel Alpin, în Poiana Brașov, cu participarea echipei de management și implementare, reprezentanți ai instituțiilor implicate în proiect, cercetători sprijiniți prin proiect și invitați din mediul academic și din media.

Proiectul s-a derulat pe parcursul a 20 de luni și s-a adresat unui număr de 170 de doctoranzi și cercetători poza minervapostdoctorali – in regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru și București-Ilfov – care au beneficiat de burse de sprijinire a activității de cercetare, oportunități de mobilitate internațională, pregătire în managementul cercetării, publicare de studii și monografii finanțate din proiect și acces la rețeaua internațională a proiectului.

Când am scris proiectul, ne-am propus să venim în folosul și în ajutorul bursierilor, cu măsuri complexe și integrate, care s-au dovedit a fi intervențiile optime pentru un sprijin real pentru activitatea de cercetare a doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorat, a declarat Ramona Apetroaiei, expert în echipa de management a proiectului.

Prima etapă a proiectului a presupus selectarea doctoranzilor și cercetătorilor postdoctorali din regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru și București-Ilfov – 130 de doctoranzi și 40 de cercetători postddoctorat, din domeniul științelor socio-economice și umaniste. Cuantumul burselor a fost un sprijin real și consistent pentru activitatea beneficiarilor, respectiv 1800 de lei pe lună pentru doctoranzi și 3700 de lei pe lună pentru cercetătorii postdoctorat.

Un următor pas în implementare a fost contractarea bursierilor de pe proiect și monitorizarea activității desfășurate: lucrări ştiinţifice publicate în reviste indexate în baze de date internaționale, lucrări prezentate la conferințe de interes științific și rapoarte de cercetare, asumate contractual. În plus aceștia au fost încurajați să participe la stagii de mobilitate internațională, finanțate adițional (4200 lei /lună), precum și la conferințe internaționale în spațiul UE (prin suportarea cheltuielilor de transport și cazare) și nu în ultimul rând să publice studii în cadrul volumelor colective sau chiar monografii publicate cu finanțare din proiect.

Proiectul Minerva este cel mai important proiect de burse doctorale și postdoctorale pe care Academia Română Filiala Cluj l-a implementat până acum. Este important din punct de vedere al anvergurii (…) și prin prisma faptului ca obiectivele îndrăznețe pe care ni le-am propus am reușit să le atingem, și o parte din aceste obiective am reușit chiar să le depășim, a transmis Andrei Pop – coordonator progres tehnic în cadrul proiectului. 

Începând din septembrie 2015, în urma protocolului semnat cu Academia Română – Filiala Cluj-Napoca, Universitatea „Ovidius” din Constanța a devenit membru în rețeaua „Minerva”, alături de alte instituții prestigioase de profil, din țară și din străinătate.

(Citit de 263 ori, 1 afisari astazi)