Primăria municipiului Constanţa a publicat, la finalul săptămânii trecute, la mai bine de şapte ani (!) de la încheierea sa, contractul cu societatea Polaris M Holding, contract privind serviciul de salubritate din Constanţa. Decizia municipalităţii de a face public acest document a venit însă ca răspuns la o solicitare pe care am formulat-o în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Amintim că acest contract a fost încheiat pe o perioadă de 25 de ani şi că valoarea sa totală este de 335 de milioane de euro. Amintim, de asemenea, că potrivit procurorilor DNA, prin compararea valorilor estimate de Primăria Constanța cu tariful mediu practicat pe piaţă chiar de Polaris M Holding, a rezultat că valoarea serviciului a fost supraestimată cu 19.135.748,01 lei pe an. Valoarea estimată în mod corect, dacă ar fi fost avute în vedere preţurile pieţei practicate chiar de societatea Polaris M Holding în cadrul altor contracte cu alte primării (Arad, spre exemplu), pentru perioada contractului de 25 de ani, ar fi fost de 715.663.149,65 lei faţă de 1.194.056.850 lei – valoare  estimată prin  nota 160082/28.11.2007 întocmită de Direcția Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Constanța,  supraestimarea în acest caz fiind în valoare de 478.393.700,35 lei (rezultând un prejudiciu la sfârşitul duratei contractului de peste 100 de milioane de euro). Mai multe informaţii despre acest subiect puteţi afla citind materialul “Un gunoi de 335 de milioane de euro. Primăria Constanţa «desecretizează» astăzi contractul cu Polaris, pentru care Mazăre, Martin şi Strutinsky au fost trimişi în judecată”.

Promotii tablouri pecanvas.ro

 

Troienele de zăpadă, prea mari, prea… ca la ţară pentru Polaris

Serviciul public de salubrizare a municipiului Constanţa care face obiectul acestui contract cuprinde următoarele activităţi: precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipal (persoane fizice, juridice, instituţii publice etc.) inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special; sortarea deşeurilor municipale; măturatul,  spălatul, stropirea şi întreţinerea curăţeniei căilor publice; curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pet imp de poleis au de îngheţ; colectarea, transportul deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi operatori economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc); colectarea şi transportul la rampa de neutralizare autorizată a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări. Constănţenii care îşi amintesc de ninsoarea din decembrie 2009 ştiu cu siguranţă cum a eşuat lamentabil Polaris M Holding în a gestiona problema zăpezii: principalele artere din Constanţa erau extrem de greu circulabile, mijloacele de transport în comun ale RATC se blocau în nămeţi pe bulevardul Al. Lăpuşneanu, iar căile de acces dintre blocuri, în cartiere, au fost ţinute cu zăpadă de 30 de centimetri zile întregi. A fost anul în care viceprimarul Gabi Stan a apărut în platoul unei emisiuni TV suflându-şi la propriu nasul şi plângându-şi de milă din cauza problemei zăpezii. Anul în care Stan i-a anunţat pe constănţeni că… a răcit. În acest timp, Radu Mazăre, fostul primar al Constanţei, era plecat în ţările calde, în vacanţă.

 

Care sunt indicatorii de performanţă din contract?

Conform contractului 70717 încheiat în mai 2008 între Primăria Constanţa şi Polaris M Holding (şi disponibil AICI), firmă controlată de deputatul PSD Eduard Martin, Polaris trebuie să respecte nişte condiţii (indicatori de performanţă) în asigurarea serviciului public de salubrizare dintre care menţionăm:

  • Respectarea tuturor obligaţiilor, sarcinilor şi angajamentelor asumate de concesionar prin caietul de sarcini şi prin semnarea prezentului contract
  • Adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor din municipiul Constanţa, în strictă concordanţă cu obligaţiile asumate de către concesionar prin prezentul contract
  • Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciul public de salubrizare
  • Îndeplinirea parametrilor din contractul de concesiune (respectarea zilnică a programelor, graficelor şi ordinelor de lucru, ritmicitatea serviciului)
  • Să nu existe mai mult de 5 reclamaţii scrise pe an din partea populaţiei, verificate ca fiind din vina exclusivă a concesionarului, pentru serviciul de salubrizare al municipiului Constanţa; în cazul depăşirii numărului de 5 reclamaţii, se vor aplica penalităţi financiare de 0,1% din valoarea situaţiei de plată a lunii în care s-a verificat reclamaţia respectivă, pentru fiecare zi de constatare a sesizării, până la reglementarea situaţiei. Verificarea se va face de către o comisie mixtă constituită din reprezentaţii ambelor părţi contractante

Cartierul Compozitorilor nu beneficiază de serviciul de salubrizare asigurat de Polaris M Holding, constănţenii care locuiesc în această zonă ridicând în repetate rânduri problema inexistenţei coşurilor de gunoi/pubelelor/ghenelor în cartier, fapt pentru care ei sunt nevoiţi să-şi care, respectiv să-şi arunce deşeurile menajare în alte cartiere.

Cât despre ritmicitatea zilnică a programelor Polaris M Holding, sunt zile întregi în care, în unele cartiere din Constanţa nu se ridică gunoiul. Problema este mai gravă însă pe timp de vară când, la temperaturi ridicate, mirosul devine insuportabil. Cât despre sezonul rece, când se circulă mai greu dacă există căderi masive de zăpadă, problema se prezintă la fel: gunoiul nu e ridicat chiar şi câte trei, patru zile.

Interesant este însă capitolul XI din acest contract, capitol care face referire la situaţiile în care contractul poate să înceteze. „Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii; în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în cuantum de 50.000 de euro în sarcina concesionarului; în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în cuantum de 50.000 de euro în sarcina concendentului”.

Aşa cum am menţionat mai sus, Polaris M Holding nu-şi respectă cu stricteţe obligaţiile contractuale, context în care constănţenii, cei care plătesc o taxă de habitat usturătoare, ar putea oricând să ceară municipalităţii rezilierea acestui contract.

(Citit de 1.779 ori, 1 afisari astazi)