Astăzi este îndeobşte cunoscut faptul că, la data de 9/21 septembrie 1878, Consiliul de Miniştri a hotărât ca Domnitorul Carol I să poarte titlul de Alteţă Regală, deschizând astfel calea către proclamarea României ca Regat. Evenimentul avea să se desfăşoare la 14/26 martie 1881 când Adunarea Deputaţilor, cu 99 de voturi, şi Senatul, cu 40 de voturi, au votat în unanimitate acest act şi, implicit, proclamarea ca rege al României a lui Carol I.
Însă, ceremonia încoronării avea să se deruleze la data de 10 mai 1881, când, după sfinţirea la Mitropolie a celor două coroane confecţionate din oţelul unui tun capturat de către ostaşii români de la armatele otomane în timpul Războiului de Independenţă (1877-1878), preşedintele Senatului, Dimitrie Ghica, şi cel al Adunării Deputaţilor, C.A. Rosetti, le-au înmânat regelui Carol I şi reginei Elisabeta.
Având în vedere importanţa evenimentului, autorităţile din Bucureşti au început din timp pregătirile, fiind adoptate o serie de măsuri pentru organizarea în condiţii optime a ceremoniei.
Arhivele constănţene păstrează corespondenţa purtată cu această ocazie, care atestă prezenţa autorităţilor locale la festivitătile naţionale organizate în capitala ţării, urmă cu 135 de ani.
Încă din data de 27 aprilie 1881, Prefectura Judeţului Constanţa avea să transmită Primăriei urbei noastre următoarea adresă:
„Domnule Primar,
   La sărbătoarea naţională a proclamării Regatului va participa întreaga ţară prin delegaţiuni ale comunelor.
  Comuna Constanţa, ca capitală (Sic!) a acestui judeţ va delega doi reprezentanţi care împreună cu Dv. vor forma delegaţiunea comunală.
  Avem onoare a vă comunica aceasta, rugându-vă să binevoiţi a lua din timp măsurile cuvenite pentru alegerea delegaţilor. Aceştia vor purta costumul lor naţional local, pe cât se va putea mai corect şi bine ţinut, şi vor trebui să se afle în capitala ţării, în dimineaţa zilei de 9 mai, când se vor anunţa la Prefectura Poliţiei Capitalei că au sosit în Bucureşti. Veţi lua cu Dv. negreşit şi drapelul comunei. Transportul ducerii şi întoarcerii pe calea ferată va privi pe stat, delegaţii însă vor trebui să posede din partea Primăriei un certificat în regulă şi un bilet de identitate cu care să se prezinte la calea ferată spre a li se libera biletele de ducere gratis. Biletele de întoarcere li se vor libera în Bucureşti, pe baza biletului de identitate pe care delegaţii trebuiesc a le păstra pentru orice trebuinţă se va întâmpla în capitală.
  Vă trimitem şi două exemplare din programul oficial al acestei sărbători naţionale şi vă rog a-l studia şi face să se execute întocmai, în ceea ce vă priveşte.
  Cuvintele de felicitare se vor face în împreună înţelegere a delegaţilor, câte o singură adresă, pentru tot judeţul.
  Primiţi, Domnule Primar, încredinţarea osebitei mele consideraţiuni”.
Prin rezoluţie, edilul Constanţei, Panait Holban, avea să dispună: „Se va convoca Consiliul (Sic!) pentru numirea delegaţilor”. Întrunit în şedinţă extraordinară, la 30 aprilie 1881
 „Consiliul,
  Luând cunoştinţă de cele cuprinse în adresa Onor. Prefecturii menţionată mai sus, a numit delegaţi pe d-nii consilieri Odisea N. Despoti şi D. Abdul Selim care împreună cu D. Primar vor forma delegaţiunea Comunei Constanţa.
  D. Primar va lua măsurile prescrise de adresa Onor. Prefecturii”.
Prezent în capitală, prefectul judeţului Constanţa, Remus Opreanu, avea să-l înştiinţeze printr-o telegramă pe primarul Panait Holban că steagul Constanţei urma a fi confecţionat în Bucureşti, informaţia fiind confirmată şi de Ministerul de Interne.
La data de 2 mai 1881, Prefectura Judeţului Constanţa, printr-o nouă adresă, avea să comunice următoarele:
„Domnule Primar,
  Pentru înlesnirea transportului delegaţilor trimişi formal a participa la serbarea naţională, d-l Ministru de Interne a regulat ducerea şi întoarcerea prin Giurgiu, pe vapoarele Societăţii Austro-Ungare.
  Comunicându-vă acestea, vă rog să binevoiţi a face ca joi, 7 mai, delegaţii acestui oraş să pornească negreşit pentru a se afla la timp în Capitală. Ei, conform instrucţiunilor Onor. Ministerului făcute cunoscute Dvs. prin adresa noastră No…, urmează neapărat să aibă certificate în regulă, liberate de Dvs. Vă rog, încă, ca cel mult până la 8 mai, să binevoiţi a ne comunica numele delegaţilor. Delegaţii vor pleca cu vaporul, joi, 7 mai.
  Primiţi, Domnule Primar, încredinţarea osebitei mele consideraţiuni”.

Promotii tablouri pecanvas.ro

În urma revizuirii listei delegaţilor, la festivităţile organizate în data de 10 mai 1881, urbea tomitană avea să fie reprezentată de primarul Panait Holban, însoţit de ajutorul de primar Hafuz Regep, precum şi de consilierii locali Odisea N. Despoti, Abdul Selim şi Mihail Miloşef.

(Citit de 148 ori, 1 afisari astazi)